Paraclisul Sfântului Cuvios Patapie

Paraclisul Sfântului Cuvios Patapie, tămăduitorul de cancer și multe boli Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de [...]